HAKKIMIZDA

Kurumsal Biyografi

Yıl 1998, ülkemizin uzun yılardan bu tarafa birikmiş olan, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunları iyice yumak haline dönüşüyor. Ne resmi kurumlar bu sorunlara çözüm becerisi geliştirme ümidi veriyor, ne de STK lar yeterli bir performans ortaya koyabiliyor.

Ülkemizin değişik bölgelerinde yaşayan ve iş hayatının içerisinde yoğrulan 17 kişilik bir heyet, aynı endişelerin sahibi olarak ve aynı heyecanların sevkiyle bir önemli STK kurma fikrinde birleşiyorlar. Bu ittifak ASKON (Anadolu Aslanları İşadamları Derneği) un doğmasına sebep oluyor.

Genel merkez İstanbul'da konumlandırılıyor. İsmindeki Anadolu kavramı, bir coğrafi nitelemeden daha ziyade, 1071den başlayıp bugünlere gelen ve zaman içerisinde Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika topraklarının önemli bir kısmına yayılmış olan adalet hükümranlığının kimliksel ifadesi olarak kendisini buluyor. Logodaki AS buna tekabül ederken, KON kısmı, daha tasarım aşamasında büyük bir konfederasyon oluşturma hedefinin emaresi olarak ekleniyor.

Böylece dünya kenti İstanbul yeni bir idealin daha merkezi oluyor. Bu şekilde başlayan serüven kısa zaman içerisinde İstanbul'da yeterli üye sayısına, Ülkemizin önemli merkezlerinde şubelere, sahip olurken, dünyada 5 önemli merkezde (Brüksel, Newyork, Pekin, Cidde, Cakarta) temsilcilik açma çalışmalarına başlıyor.

ASKON, bir "YARININ İNŞASI" idealiyle yürüyor. Bu idealini "DOĞRU ADIMLAR" atarak ve "HAKLI ZENGİNLİK" ler üreterek, "DERİN ÖZGÜRLÜK" leri bayraklaştırarak "HAKKANİYET HATTI" çerçevesinde gerçekleştirmeye özen gösteriyor.

Bu açıdan bütün çalışmalarını ve söylemlerini doğruya doğru, yanlışa yanlış deme ilkesine bağlı olarak temellendiriyor. Bu anlayış, bütün panel, eğitim ve seminer programlara yansıtıldığı gibi, faaliyetleri tanıtan ASKON BÜLTEN, daha entellektüel bir çabanın yansıması olan ASKON ÇEKİRDEK gibi yayınlarda ve her yıl yayımlanan Ekonomi Raporlarında kendisini gösteriyor.

ASKON kuruluşunun 15. yılında aynı heyecan ve gayretle faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.